คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
คู่มือการปฎิบัติงานด้านบุคคล
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงาน

          บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด  มีความประสงค์รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก

ทั้งเพศชายและหญิง  จำนวน  ๓๐๐  อัตรา  วุฒิการศึกษามัธยมตอนปลาย (ม.๖)  หรือ  วุฒิ ปวช.อายุ ๑๘  ปี  ขึ้นไป  ทำงานวันจันทร์ วันศุกร์ 

          สำหรับเงินเดือนที่ได้รับ  จะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำ  ๖,๖๕๐ ๗,๑๕๐  บาท  มีค่าครองชีพ  ๗๐๐  บาท  ค่าอาหาร  ค่ากะ  เบี้ยขยัน  ค่าล่วงเวลา  ประกันชีวิต  รถรับส่งปรับอากาศ  ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด  ถนนบางนา ตราด  รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๗๔๐-๘๐๐๐  ต่อ  ๘๐๑๘  (หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ  จะปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไม่น้อยกว่า  ๙,๐๐๐  บาท  ในเดือนเมษายน  ๒๕๕๕  นี้)


อ่าน 2949 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/02/2012 09:50