คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด อบต.
กองช่าง
กองคลัง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
โครงสร้าง อบต.
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรอบอัตรากำลัง 4 ปี
รายงานผลการติดตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
แผนพัฒนา 4 ปี
พรบ/พรก
กฎกระทรวง/ระเบียบ
ประกาศอบต. บางเสาธง
หนังสือสั่งการ
ข้อบัญญัติ อบต.บางเสาธง
แผนผังขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานการควบคุมภายใน
คำแนะนำการติดต่อราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ
บริหารงานบุคคล
รายรับ - รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(รายเดือน)
รายงานการประชุมสภา อบต.
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อบต (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่เอกสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
รายงานผลการจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
คุณคิดว่าเว็บไซต์ อบต.บางเสาธง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
พอใช้ได้
น้อยมาก
ไม่มีประโยชน์เลย
ดูผลโหวด
เว็บบอร์ด
ตั้งกระทู้ใหม่     กระทู้ทั้งหมด
การจอดรถกีดขวางการจราจรในซอยนัมเบอร์วัน
แบ่งเป็น2 เรื่อง คือ
1.ผู้พักอาศัยจากอพาร์ตเมนต์ ภัทราภา เพลส และคอนโดใกล้เคียง จอดรถกีดขวาง ทั้งสองด้านของถนน ทำให้ผู้สัญจรไปมามีพื้นที่จำกัด และต้องคอยระวัง ซึ่งถนน นั้นเป็นถนนสาธารณะ ควรจัดการ แค่ติดป้ายประกาศ มันไม่ได้ช่วยให้คนที่มักง่าย ปฏิบัติดีขึ้นหรอกครับ
2.จากลูกค้าร้านไก่ย่างป้าตา ในทุกวันที่เปิดทำการ จะจอดรถกีดขวาง และกินพื้นที่ถนน จนบางครั้ง ต้องเรียกมาขยับ ซึ่ง ณ ตรงนี้ มันเป็นจิตสำนึกของผู้ประกอบการด้วย ที่จะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และรอบข้าง

อยากให้แก้ไขนะครับ มันเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่น่าคาญมาก เพราะเพราะตักเตือนกันเอง จนจะทะเลาะวิวาทแล้ว แต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ทั้งคอนโด ทั้งร้านค้า ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงๆ
ประชาชนซอยศูนย์ [big_za@hotmail.com]     13 ต.ค. 2559 เวลา 08:46:39  


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ
อีเมล์
ข้อความ
คลิกยืนยัน